Životopis

Stanislav Ševčík se narodil 12.listopadu 1932 v Krumvíři.

Vyučil se malířem pokojů, vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a dálkově Pedagogickou fakultu brněnské univerzity.

Sedmnáct let pracoval jako technický a výtvarný asistent na Filozofické fakultě v Brně na katedře archeologie. Při terénních výzkumech prováděl fotografickou, kresebnou, zeměměřičskou a filmovou dokumentaci pro přednášky, výstavy a vědecké publikace.

Spolupracoval s vědeckými pracovníky jiných ústavů a pořizoval jim obrazové přílohy z oblasti hudby, výtvarného umění, historie, etnografie aj. Podílel se také na publikacích rodného kraje. Několik let pořizoval fotodokumentaci Mezinárodního hudebního festivalu v Brně a spolupracoval při jeho propagaci.

V roce 1973 přešel na Střední odborné učiliště. Jako odborný učitel působil v řadě komisí, podílel se na tvorbě celostátních učebních osnov aj.

Mimo pedagogickou činnost se zúčastňoval výtvarných soutěží a výstav, byl členem Klubu fotografů města Brna.

V roce 1989 byl jmenován zástupcem ředitele pro pedagogickou činnost na Středním odborném učilišti stavebním v Brně. V této funkci působil do roku 1993, kdy odešel do důchodu.

Po krátké přestávce pokračoval v pedagogické činnosti na Odborném učilišti a Praktické škole v Brně. V této době vypracoval s ohledem na speciální pedagogiku dvě odborné učebnice týkající se malířské technologie, které vydalo nakladatelství Parta v Praze.

V současné době se plně věnuje výtvarné činnosti. Několik let je členem Sdružení výtvarných umělců Moravy a Slezska.

Dosavadní práce: